BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Penambahbaikan Kerja-kerja Sirkulasi Mesin Selfcheck Bagi Perpustakaan Komuniti UTC Melaka
2 Menaiktaraf Perkakasan Komputer Bagi Kegunaan Pejabat Di Perpustakaan Negeri
3 Membekal Kelengkapan Dan Peralatan bagi Menangani Penuluran Wabak Covid-19 untuk Perpustakaan Desa PNM
4 Langganan Emel Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
5 Perolehan Kelengkapan Untuk Kerja-kerja Berteraskan Norma Baharu Bagi Kegunaan Video Conferencing VC Secara Atas Talian
6 Perkhidmatan Memotong Rumput di Perpustakaan Cawangan, Desa di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) dan Perpustakaan Desa PNM
7 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
8 Membekal Dan Menghantar Buku Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
9 Sebut Harga Membekal Alat Tulis Dan Bekalan Am Pejabat Untuk Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
10 Sebut Harga Membekal Dan Memasang Bidai Tingkap Di Perpustakaan Cawangan Dan Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
11 Sebut Harga Membekal Dan Memasang Papan Tanda Untuk Perpustakaan Cawangan, Pekan Dan Desa PERPUSTAM
12 Sebut Harga Membekal Cenderamata Bagi Program Komuniti  Di Perpustakaan Cawangan Dan Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
13 Penyelenggaraan Dan Baik Pulih Peralatan Mini Gimnasium Perbadanan Awam Melaka
14 Sebut Harga Perolehan Perkakasan ICT Bagi Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Pembelian Perkakasan Handheld Barcode Sacnner Bagi Kegunaan Perpustakaan Cawangan, Pekan Dan Desa Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
2 Naiktaraf Perkhidmatan Siber Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM  
3 Penggantian Sistem Perkhidmatan Wifi PERPUSTAM Dan Pembaikan AP Wifi Di Bangunan Perpustakaan Negeri Bukit Baru  
4 Pembelian Dan Pemasangan Sistem Kehadiran Kakitangan PERPUSTAM Di Perpustakaan Komuniti  
5 Penggantian Peralatan Virtual VR Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
6 Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Dan Pencetak Laser Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
7 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah Melaka  
8 Perkhidmatan Menghantar, Memasang Dan Mengkolabrasi Bagi Kegunaan Antivirus Server Aplikasi, Server Terminal, Server Pangkalan Data Dan Server Web PERPUSTAM 2019  
9 Pembelian Perkakasan Alat Pembelajaran Virtual Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
10 Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Hosting Laman Web Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka PERPUSTAM  

11 Penyelenggaran Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)  
12 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-cawangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
13 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
14 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
15 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
16 Pembelian BEACON EBUKU Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
17 Pembelian Perkakasan Alat Pembelajaran Virtual Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
18 Menaiktaraf Perkakasan Dan Perisian Perkhidmatan Siber Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
19 Perolehan Peralatan Permainan Interaktif Multimedia Bagi Rangkaian Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
20 Kerja-kerja Penambahbaikan Dan Pemasangan Modul Acquisition Pada Sistem ILMU Perdana Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
21 Perolehan Perisian Microsoft Office Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
22 Menaiktaraf Paparan LCD Di Bilik Mesyuarat Bendahara Dan Bilik Mesyuarat Temenggong Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
* Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
* Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia(PNM)  

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Menaiktaraf Perkhidmatan Siber Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM  
2 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Peralatan Mini Gimnasium PERPUSTAM
3 Pembelian USB Mouse Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
4 Pembelian Peralatan X-Box Dan TV LED Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
5 Perolehan Perkakasan Komputer Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
6 Perolehan Perkakasan Komputer Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
7 Pembelian Perkakasan Dan Kabel Bagi Pemasangan Peralatan Pertandingan Perpustakaan Terbaik Cawangan, Pekan, Desa Dan Japerun Tahun 2018
8 Pembelian "Virtual Reality (VR)" Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
9 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secra Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
10 Pembelian Antivirus Server
11 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
12 Pembelian Perkakasan Komputer Bagi Kegunaan Unit Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
13 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
14 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah, Negeri Melaka
15 Baikpulih Dan Naiktaraf Kelajuan Perkakasan Pelayan Utama Untuk Pangkalan Data Utama (Database Server) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
16 Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)
17 Kerja-kerja Pendawaian Fiber Optik Bagi Kegunaan Perkhidmatan Internet Serta Penggunaan Perkhidmatan Internet Serta Penggunaan Server Terminal Untuk Capaian Sistem Automasi Perpustakaan (ILMU)
Bagi Perbadanan Perpustkaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
2  Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
3  Membekal dan Menghantar Bahan Bacaan  kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) bagi Tahun 2017
4 Sebutharga Perlupusan Kenderaan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka
5 Sebutharga bagi "Virtual Reality" (VR) untuk Perbadanan Peprustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
6 Kerja-kerja penyelenggaraan perpustakaan desa (PNM) Kampung Parit Melana
TOP SENARAI HITAM