BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Membekal Kelengkapan Dan Peralatan bagi Menangani Penuluran Wabak Covid-19 untuk Perpustakaan Desa PNM
2 Perkhidmatan Memotong Rumput di Perpustakaan Cawangan, Desa di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) dan Perpustakaan Desa PNM
3 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
4 Membekal Dan Menghantar Buku Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
 

 

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Hosting Laman Web Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka PERPUSTAM  

2 Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
3 Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia(PNM)  
 

 

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Menaiktaraf kemudahan perkhidmatan siber untuk perpustakaan cawangan Pekan Desa  
2 Membekal dan Menghantar Bahan Bacaan Kepada Perpadanan Perpustakaan Awam Melaka
3 Sebut Harga Bagi "Virtual Reality (VR)" Untuk PERPUSTAM
4 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka.
5 Sebut Harga Bagi Menyewa Ruang Sewaan Perniagaan
6 Sebut Harga Bagi Menaik Taraf Kemudahan Automasi Pejabat Serta Kemudahan Siber
7 Sebut Harga Bagi Penyewaan Dan Perkhidmatan Kantin

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
2  Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
3  Membekal dan Menghantar Bahan Bacaan  kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) bagi Tahun 2017
4 Sebutharga Perlupusan Kenderaan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka
5 Sebutharga bagi "Virtual Reality" (VR) untuk Perbadanan Peprustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
6 Kerja-kerja penyelenggaraan perpustakaan desa (PNM) Kampung Parit Melana
TOP SENARAI HITAM