KEPUTUSAN SEBUT HARGA

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Hawa Dingin di Perpustakaan Negeri dan Rangkaian Perpustakaan Cawangan, Pekan dan Desa PERPUSTAM
2 Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Pencegah Kebakaran di Perpustakaan Negeri dan Rangkaian Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM
3 Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Loji Kumbahan di Perpustakaan Negeri dan Rangkaian Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM
4 Iklan Perolehan Bahan Promosi Bagi Program Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit Tahun 2024
5 Iklan Bagi Sebutharga Penyelenggaraan Langganan Modul Firewall Bagi Pelayan Utama (Server) Sistem Ilmu Perpustakaan Negeri
6 Iklan Bagi Sebutharga Penggantian Sistem Kehadiran Kakitangan Perpustakaan Negeri
7 Kerja-Kerja Permohonan Meter 3 Fasa Serta Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
8 Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pemadam Api Jenis ABC 9KG dan CO2 Lengkap dengan Sijil Bomba di Perpustakaan Negeri, Cawangan, Pekan, Komuniti dan Desa Tahun 2024

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)
2 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Kamera Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perpustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-Cawangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
3 Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Hosting Laman Web Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
4 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
5 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
6 Sebutharga Penyelenggaraan Preventif Perkakasan Komputer Bagi Perpustakaan Negeri, Cawangan, Komuniti, Pekan Dan Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
7 Perolehan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Perkakasan Komputer Pejabat Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Tahun 2023
8 Sebutharga Kerja-kerja Pendawaian Elektrikal Dan Rangkaian Serta Membekal Dan Memasang Lampu Kawasan
9 Sebutharga Kerja-kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Data Storage Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka 2023
BIL. TENDER MUAT TURUN
1 No Sebutharga : Bil 1/2022

Tajuk Kerja : Membangun, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Sistem Aplikasi Perakaunan Dan Kewangan Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka

2 No Sebutharga : Bil 2/2022

Tajuk Kerja : Perkhidmatan Penyewaan Untuk Penggunaan Mesin Fotostat Dan Mesin Pencetak Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka

3 Iklan Rekabentuk:

Program Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit 2022

4 No Sebutharga : Bil 4/2022 - Pakej A, Bil 4/2022 - Pakej B, Bil 4/2022 - Pakej C, Bil 4/2022 - Pakej D, Bil 4/2022 - Pakej E, Bil 4/2022 - Pakej F,

Tajuk Kerja/Bekalan : Membekal dan Menghantar Buku kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) Bagi Tahun 2022

5 No Sebutharga : PERPUSTAM Bil 6/2022

Tajuk Kerja : Perkhidmatan Pemotongan Rumput di Rangkaian Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) dan Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

6 No Sebutharga : PERPUSTAM Bil 7/2022

Tajuk Kerja : Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

7 No Sebutharga : PERPUSTAM Bil 9/2022
Tajuk Kerja : Sebut Harga Membekal Cenderamata Untuk Aktiviti Membaca Perpustakaan Komuniti/Cawangan/Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
8 Tajuk Kerja : Iklan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Hosting Laman Web Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) Tahun 2023
9 Tajuk Kerja : Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
10 Tajuk Kerja : Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
11 Tajuk Kerja : Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)
12 Tajuk Kerja : Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Kamera Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perpustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-Cawangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Sebut Harga Bil 1/2021 - Perkhidmatan Pemotongan Rumput Di Rangkaian Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) Dan Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
2 Sebutharga Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Dan Pencetak Laser Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
3 Perkhidmatan Menjahit dan Menghantar Pakaian Seragam Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
4 Sebut Harga Membekal Cenderamata untuk Program Aktiviti Gerakan Membaca Peringkat Komuniti / Cawangan dan Aktiviti Dalam Talian PERPUSTAM
5 Perolehan Bahan Promosi Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit Tahun 2021
6 Membekal Dan Menghantar Buku Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Bagi Tahun 2021
7 Perolehan Penyelenggaraan Dan Naiktaraf Perkakasan Komputer Pejabat Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
8 Sebut Harga Membekal Cenderamata untuk Program Aktiviti Galakan Membaca 2021 Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
9 Perkhidmatan Pemotongan Rumput di Rangkaian PERPUSTAM dan Perpustakaan Desa PNM
10 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
11 Membekal Dan Menghantar Buku Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
12 Sebutharga Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Perkhidmatan Siber Kepada Perpustakaan Negeri, Cawangan, Pekan Dan Desa PERPUSTAM
13 Sebut Harga Membekal Pakaian Korporat Untuk Kakitangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
14 Sebut Harga Membekal Cenderamata Untuk Program Aktiviti Gerakan Membaca Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
15 Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Hosting Laman Web Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) Tahun 2022
16 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
17 Perkhidmatan Penyelenggaaan Secara Berkala Peralatan Sistem Kamera Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Pepustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-cawangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
18 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
19 Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Penambahbaikan Kerja-kerja Sirkulasi Mesin Selfcheck Bagi Perpustakaan Komuniti UTC Melaka
2 Menaiktaraf Perkakasan Komputer Bagi Kegunaan Pejabat Di Perpustakaan Negeri
3 Membekal Kelengkapan Dan Peralatan bagi Menangani Penuluran Wabak Covid-19 untuk Perpustakaan Desa PNM
4 Langganan Emel Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
5 Perolehan Kelengkapan Untuk Kerja-kerja Berteraskan Norma Baharu Bagi Kegunaan Video Conferencing VC Secara Atas Talian
6 Perkhidmatan Memotong Rumput di Perpustakaan Cawangan, Desa di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) dan Perpustakaan Desa PNM
7 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
8 Membekal Dan Menghantar Buku Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
9 Sebut Harga Membekal Alat Tulis Dan Bekalan Am Pejabat Untuk Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
10 Sebut Harga Membekal Dan Memasang Bidai Tingkap Di Perpustakaan Cawangan Dan Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
11 Sebut Harga Membekal Dan Memasang Papan Tanda Untuk Perpustakaan Cawangan, Pekan Dan Desa PERPUSTAM
12 Sebut Harga Membekal Cenderamata Bagi Program Komuniti  Di Perpustakaan Cawangan Dan Desa Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
13 Penyelenggaraan Dan Baik Pulih Peralatan Mini Gimnasium Perbadanan Awam Melaka
14 Sebut Harga Perolehan Perkakasan ICT Bagi Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
15 Sebut Harga Perolehan Pelayan Utama Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
16 Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)
17 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
18 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Kamera Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perpustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-cawangan Perbadanan Perpustakaan Negeri Melaka (PERPUSTAM)
19 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
20 Pembekalan Peralatan "Virtual Reality (VR)" Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
21 Sebutharga Perolehan Sistem Persidangan Secara Atas Talian Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
22 Iklan Sebutharga Pemasangan CCTV Jasin
23 Iklan Sebutharga Menaiktaraf Sistem Perakaunan Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
24 Iklan Sebutharga Kerja-kerja Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Setempat (LAN) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) 2020
25 Iklan Perolehan Perisian Microsoft Office Standard 2019 Bagi Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) 2020
26 Sebut Harga Perolehan Perkakasan ICT Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
27 Perolehan Peranti Encode Dan Decode Untuk Kegunaan Penyahan RFID Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
28 Perolehan Kiosk Digital Untuk Perpustakaan Cawangan Di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
29 Iklan Perolehan E-Cloud & Storage Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Pembelian Perkakasan Handheld Barcode Sacnner Bagi Kegunaan Perpustakaan Cawangan, Pekan Dan Desa Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
2 Naiktaraf Perkhidmatan Siber Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM  
3 Penggantian Sistem Perkhidmatan Wifi PERPUSTAM Dan Pembaikan AP Wifi Di Bangunan Perpustakaan Negeri Bukit Baru  
4 Pembelian Dan Pemasangan Sistem Kehadiran Kakitangan PERPUSTAM Di Perpustakaan Komuniti  
5 Penggantian Peralatan Virtual VR Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
6 Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Dan Pencetak Laser Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
7 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah Melaka  
8 Perkhidmatan Menghantar, Memasang Dan Mengkolabrasi Bagi Kegunaan Antivirus Server Aplikasi, Server Terminal, Server Pangkalan Data Dan Server Web PERPUSTAM 2019  
9 Pembelian Perkakasan Alat Pembelajaran Virtual Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
10 Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Hosting Laman Web Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka PERPUSTAM  

11 Penyelenggaran Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)  
12 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Negeri & Perpustakaan Cawangan-cawangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
13 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
14 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
15 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
16 Pembelian BEACON EBUKU Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
17 Pembelian Perkakasan Alat Pembelajaran Virtual Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
18 Menaiktaraf Perkakasan Dan Perisian Perkhidmatan Siber Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
19 Perolehan Peralatan Permainan Interaktif Multimedia Bagi Rangkaian Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
20 Kerja-kerja Penambahbaikan Dan Pemasangan Modul Acquisition Pada Sistem ILMU Perdana Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
21 Perolehan Perisian Microsoft Office Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
22 Menaiktaraf Paparan LCD Di Bilik Mesyuarat Bendahara Dan Bilik Mesyuarat Temenggong Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
* Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)  
* Membekal Cenderamata Rasmi Untuk Perpustakaan Desa Perpustakaan Negara Malaysia(PNM)  

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Menaiktaraf Perkhidmatan Siber Perpustakaan Cawangan PERPUSTAM  
2 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Peralatan Mini Gimnasium PERPUSTAM
3 Pembelian USB Mouse Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
4 Pembelian Peralatan X-Box Dan TV LED Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
5 Perolehan Perkakasan Komputer Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
6 Perolehan Perkakasan Komputer Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
7 Pembelian Perkakasan Dan Kabel Bagi Pemasangan Peralatan Pertandingan Perpustakaan Terbaik Cawangan, Pekan, Desa Dan Japerun Tahun 2018
8 Pembelian "Virtual Reality (VR)" Untuk Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
9 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secra Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
10 Pembelian Antivirus Server
11 Perkhidmatan Penyelenggaraan Mesin Pengimbas Dan Sistem Pengimbas Digital Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
12 Pembelian Perkakasan Komputer Bagi Kegunaan Unit Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
13 Pembelian Dan Pemasangan Resit Printer Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
14 Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah, Negeri Melaka
15 Baikpulih Dan Naiktaraf Kelajuan Perkakasan Pelayan Utama Untuk Pangkalan Data Utama (Database Server) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
16 Penyelenggaraan Sistem Pengkomputeran Automasi Perpustakaan (ILMU)
17 Kerja-kerja Pendawaian Fiber Optik Bagi Kegunaan Perkhidmatan Internet Serta Penggunaan Perkhidmatan Internet Serta Penggunaan Server Terminal Untuk Capaian Sistem Automasi Perpustakaan (ILMU)
Bagi Perbadanan Perpustkaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

BIL. TENDER MUAT TURUN
1 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Sistem Pintu Keselamatan Perpustakaan Negeri Melaka Beserta Dua (2) Buah Cawangan Di Perpustakaan Merlimau Dan Perpustakaan Masjid Tanah
2  Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berkala Peralatan Sistem Keselamatan Litar Tertutup (CCTV) Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
3  Membekal dan Menghantar Bahan Bacaan  kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM) bagi Tahun 2017
4 Sebutharga Perlupusan Kenderaan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka
5 Sebutharga bagi "Virtual Reality" (VR) untuk Perbadanan Peprustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)
6 Kerja-kerja penyelenggaraan perpustakaan desa (PNM) Kampung Parit Melana
TOP

Muğla Escort Aydın Escort Çanakkale Escort Balıkesir Escort