Bahagian Koleksi Lincoln

 

Dikenali sebagai Lincoln Corner dimana bahagian ini terdapat koleksi bahan bacaan berkaitan ekonomi, politik, amalan beragama, sosio budaya, sejarah dan lain-lain untuk pinjaman dan rujukan kepada pengguna perpustakaan di Melaka berkaitan negara Amerika Syarikat.

Amerika dan lokasi bahagian ini terletak di aras 1, di sebelah bahagian terbitan bersiri.
TOP

Muğla Escort Aydın Escort Çanakkale Escort Balıkesir Escort