Bahagian Koleksi Pinjaman

 

Bahagian koleksi pinjaman terbahagi kepada dua kategori iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen meliputi berbagai bidang perkara. Perbadanan ada menyediakan berbagai-bagai jenis buku dalam pelbagai bahasa untuk pinjaman ahli-ahli perpustakaan yang berdaftar.
 
Pinjaman berkelompok untuk organisasi-organisasi tertentu yang membuat permohonan juga disediakan tetapi mengikut syarat serta prosidur-prosidur yang telah ditetapkan.
 
Hanya 3 ke 5 buah buku mengikut kategori keahlian dimana bahan bacaan boleh dipinjam pada satu-satu masa oleh seorang ahli yang berdaftar selama 3 minggu.
TOP

Muğla Escort Aydın Escort Çanakkale Escort Balıkesir Escort