PROFIL PENGURUSAN

BIL. NAMA JAWATAN  
1 Encik Mohamed Aizammuddy bin Mohamed Idris Pengarah  
2 Encik Raifudeen bin Abd. Latif Ketua Bahagian Pengurusan Koleksi  
3 - Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan  
4 Puan Nurul Hidayah bte Che' Man Ketua Bahagian Gerakan Literasi Maklumat Dan Zon Merlimau  
5 Puan Zarina bte Abd. Rahman Ketua Bahagian Perkhidmatan Teknikal Dan Zon Jasin  
6 Encik Mohd Ridzuan bin Abdul Jalil Ketua Unit Teknologi Maklumat Dan Digital  
7 Encik Suhaimi bin Sarijan Ketua Unit Pengurusan Kualiti Dan Audit Dalam  
8 Puan Rafidah bte Atip Ketua Unit Sumber Manusia  
9 Cik Khairunnisa Binti Maemun Ketua Unit Kewangan  
10 Puan Salbiah bte Sa'don Setiausaha Pejabat  
11 - Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan  
       
TOP

Muğla Escort Aydın Escort Çanakkale Escort Balıkesir Escort