Pihak PERPUSTAM telah menerima lawatan daripada Sek. Men. Agama Persekutuan Kajang, pada 5 Januari 2018 jam 10 pagi. Para pelajar telah diterangkan mengenai fungsi perpustakaan serta didedahkan tentang perkhidmatan yang disediakan untuk orang awam dalam tujuan menarik lebih ramai untuk mengunjungi perpustakaan dari semasa ke semasa.

TOP

Muğla Escort Aydın Escort Çanakkale Escort Balıkesir Escort