×

Perutusan Pengerusi

 

PERUTUSAN PENGERUSI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA
(PERPUSTAM)

Assalamualaikum W.B.T,

Saya mengucapkan selamat melayari laman web Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka ( PERPUSTAM ). Kewujudan laman web ini juga adalah untuk menyebarkan peranan dan fungsi PERPUSTAM kepada masyarakat umum. Dengan adanya kemudahan seumpama ini orang ramai akan lebih mudah untuk mendapatkan maklumat umum mengenai PERPUSTAM.

Saya berharap semua golongan masyarakat penduduk di Melaka khususnya golongan remaja dan pelajar-pelajar bukan sahaja melayari laman web ini malah bersama-sama dengan kami di Perpustakaan untuk membudayakan amalan membaca.

Sekian, terima kasih.

YB. DATUK NOOR EFFANDI BIN AHMAD

Pengerusi

Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka (PERPUSTAM)

Portfolio: Pengerusi Jawatankuasa Negeri Di Jabatan Ketua Menteri 

                  (Pendidikan, Pengajian Tinggi, Teknikal & Vokasional, Sains dan Inovasi)

 

TOP