×

Bahagian Koleksi Lincoln

 

Dikenali sebagai Lincoln Corner dimana bahagian ini terdapat koleksi bahan bacaan berkaitan ekonomi, politik, amalan beragama, sosio budaya, sejarah dan lain-lain untuk pinjaman dan rujukan kepada pengguna perpustakaan di Melaka berkaitan negara Amerika Syarikat.

Amerika dan lokasi bahagian ini terletak di aras 1, di sebelah bahagian terbitan bersiri.
TOP